Регистрация за деня на Scratch - Пазарджик
09:30 часа на 11 Май 2019г.

Адрес:

ОУ "Проф. Иван Батаклиев", Пазарджик
Пазарджик, ул. Екзарх Йосиф I, 15
4400, Пазарджик
Телефон: 0885 88 00 03
Събитието се организира с помощта и ще се проведе в ОУ "Проф. Иван Батаклиев" от 9:30 на 11.05.2019г. Денят на Scratch има за цел да демонстрира знания, умения и програми създадени със Scratch на ученици от 4Б клас и 3A клас в ОУ "Проф. Иван Батаклиев", както и учители от Пазарджик.